Impact

Impact meetbaar maken

Impact moet meetbaar zijn, vinden wij. Daarom brengen wij voor al onze projecten onze 3E impact in kaart en zetten die om in concrete resultaten voor onze portefeuille. Dit doen wij samen met onze partners die zijn gespecialiseerd in het emotioneel (Springco), ecologisch (Metabolic) & economisch (Alba Concepts & Envalue) domein. Wij vertalen deze 3E impact naar zowel de impact op de SDG (Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties) als de ESG criteria (Environmental, Social en Governance). Dit nemen we vervolgens op in onze jaarverslagen. Benieuwd naar hoeveel impact wij maken?

SDG en ESG

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. In 2015 hebben alle 193 landen die lid zijn van de Verenigde Naties (VN) deze doelen aangenomen. Per domein is aangegeven op welke doelen wij inspelen. ESG staat voor Environment (het milieu), Social (mens en maatschappij) en Governance (behoorlijk bestuur). Dit zijn de drie belangrijkste criteria voor het meten van duurzaamheid en vormen de basis van duurzaam en verantwoord beleggen. Europese richtlijnen hiervoor zijn vastgelegd in de SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) & CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Deze zijn vastgelegd door de Europese Commissie in de ESRS (European Sustainability Reporting Standards) als standaarden voor duurzaamheidsverslaglegging.

Emotionele impact

Door hun dierbare karakter zijn RE:BORN gebouwen plekken met betekenis. Gebouwen die in verbinding staan met de stad en inspelen op de huidige en toekomstige sociaal-maatschappelijke behoeften. Bovendien zijn ze gezond voor de mens omdat ze het welzijn en comfort van gebruikers centraal stellen. Hiermee maken we emotionele impact.

Goede gezondheid en welzijn

Ongelijkheid verminderen

Duurzame steden en gemeenschappen

ESRS S1

Own workforce

ESRS S2

Workers in the value chain

ESRS S3

Affected Communities

ESRS S4

Consumers and end users

73% sociaal-maatschappelijk. Onze projecten zijn ontwikkeld voor de sociaal-maatschappelijke behoefte van wonen, zorg, onderwijs en beginnende ondernemers.

100% functievrij. Doordat we zowel juridisch als technisch flexibel zijn kunnen we inspelen op zowel de huidige als op toekomstige behoeften.

118.000 m2 aan verouderd vastgoed een nieuwe bestemming. Onze projecten zijn allereerst gericht op leegstaand vastgoed voordat we kijken naar nieuwbouw.

BNA nominaties voor diverse gebouwen. Onze architectuur gaat uit van klassieke verhoudingen in een modern jasje, wat wordt gewaardeerd door zowel omwonenden, gemeenten als vakbladen.

4,8/5,0 Google reviewscore. Onze gebouwen worden hoog gewaardeerd door hun gebruikers met positieve scores en recensies.

100% vrij indeelbaar. Gebruikers kunnen onze gebouwen naar eigen behoefte en inzicht indelen en dit op elk moment naar wens aanpassen.

WELL als standaard. Onze projecten zijn ontwikkeld aan de hand van de WELL-systematiek voor lucht, water, voeding, licht, fitness, comfort en mind.

84% interactief. Onze projecten zijn in de meeste gevallen gericht op diverse doelgroepen met een divers gebruik dat sociale interactie stimuleert.

Ecologische impact

Door hun duurzame karakter kennen RE:BORN gebouwen een lage CO2 footprint, verbruiken ze minder materiaal, energie en water en verhogen ze bovendien de biodiversiteit in de omgeving. Hiermee maken we ecologische impact.

Betaalbare en duurzame energie

Verantwoorde consumptie en productie

Klimaatactie

Leven op het land

ESRS E1

Climate Change

ESRS E2

Pollution

ESRS E3

Water and marine resources

ESRS E4

Biodiversity and ecosystems

ESRS E5

Resource use and circular economy

40% CO2-reductie t.o.v. traditioneel en zelfs 59% CO2-reductie bij toekomstige herontwikkeling. Onze materiaalgebonden emissies zijn significant lager. 

31% reductie t.o.v. MPG-grenswaarden. Onze gebouwen scoren ruim onder de wettelijke grenswaarden van de Milieu Prestatie Gebouwen.

40% lager energieverbruik t.o.v. het marktgemiddelde. Door het reduceren van de energievraag en schone opwekking is ons uitgangspunt energielabel A++++.

BENG nieuwbouweisen als minimum. Ondanks dat onze gebouwen veelal herontwikkelingen zijn, voldoen ze ruim aan de BENG nieuwbouweisen.

70% lager waterverbruik dan het marktgemiddelde. Waterbesparende toiletten en douches zorgen voor aanzienlijk lager verbruik.

Toepassen ander grijswatersysteem en andere regenwateropslag voor daktuinbewatering als optimalisaties voor volgende projecten.

5.200 m2 aan ecologisch groen toegevoegd. Hiervoor zijn lokale planten aan, op en in onze gebouwen aangebracht, onder andere voor groene dakterrassen.

Samenwerking met een stadsecoloog kan biodiversiteit nog meer stimuleren als optimalisatie voor volgende projecten.

Economische impact

Door hun dynamische karakter kennen RE:BORN gebouwen een lager leegstandsrisico en een bredere afzetmarkt. Bovendien liggen hun transformatiekosten veel lager. Deze voordelen leiden tot een betere huurprijs- en waardeontwikkeling ten opzichte van traditionele gebouwen. Hiermee maken we economische impact.

Waardig werk en economische groei

Industrie, innovatie en infrastructuur

Partnerschap om de doelen te bereiken

ESRS G1

Business Conduct

ESRS 1

General Requirements

ESRS 2

General Disclosures

70% besparing constructiekosten t.o.v. nieuwbouw. Door de draagconstructie bij onze herontwikkelingen te behouden besparen we aanzienlijk op de constructiekosten.

2% lagere investeringskosten t.o.v. traditioneel. Flink besparen door hergebruik van structuur en licht, meer investeren in skin, services en space plan voor toekomstige flexibiliteit.

40% lagere energiekosten t.o.v. traditioneel. Onze gebouwen kennen een hoge besparing door goede gevel en een duurzaam installatie-concept met PVT-panelen.

Gelijke onderhoudskosten t.o.v. traditioneel. Onze gebouwen kennen iets meer onderhoud door decentrale installaties, maar minder onderhoud op het gebied van materialisatie.

0% extra investering bij aanpassing van hotel of shortstay naar wonen. Onze gebouwen kunnen hier zelfs per seizoen op inspelen.

61% lagere transformatiekosten t.o.v. traditioneel bij toekomstige herontwikkeling naar onder andere zorg en kantoor. Onze structure (draagconstructie) en skin (gevel) zijn hier op voorbereid.

>30% hogere marktwaarde t.o.v. traditioneel o.b.v. RISC. Door hun juridische en technische flexibiliteit en duurzaamheid kennen onze projecten een hogere marktwaarde.

PILOT voor innovaties in de taxatiewereld. Onze gebouwen worden gebruikt als pilot voor taxateurs in relatie tot het waarderen van toekomstwaarde.

Meer weten over de impact die RE:BORN maakt?

Bekijk ons laatste impactrapport