Visie

Een herboren gebouwde omgeving

Wij creëren een verandering naar een herboren gebouwde omgeving. Een gebouwde omgeving waarin leegstand, verpaupering, sociale ongelijkheid, afval en uitstoot verleden tijd zijn. Dit doen wij door verouderd en leegstaand vastgoed te herontwikkelen naar functievrije gebouwen en gebieden. Hierbij hanteren wij onze 3D-strategie: dynamisch, dierbaar en duurzaam. Onze ambitie is gebouwde omgevingen te creëren met een hogere economische, emotionele en ecologische waarde. Dat noemen we de 3E-impact.

Dynamisch

Economisch

Dynamisch

Gemakkelijk aan te passen aan verandering. Onze gebouwen zijn zowel juridisch, technisch als slim adaptief. Hiermee maken we economische impact. Gebouwen met een nihil leegstandsrisico, lagere transformatiekosten, een bredere afzetmarkt en een hogere beleggingswaarde.

Juridisch adaptief

Voorsorteren op een mogelijke andere functie vraagt ook in het bestemmingsplan om flexibiliteit. Onze gebouwen hebben een gemengd bestemmingsplan. Dat betekent dat juridisch gezien tijdens het gebruik de functie gemakkelijk kan worden gewijzigd.

Technisch adaptief

Onze gebouwen worden zo ontwikkeld dat ze op elk moment aanpasbaar en demonteerbaar zijn in zeven verschillende gebruikslagen met elk een eigen (technische) levensduur. Deze aanpak is gebaseerd op het concept 'shearings layers of change' van Stewart Brand.

Slim adaptief

Onze gebouwen worden ontwikkeld als slimme objecten zodat we door middel van technologie data kunnen uitlezen en onze gebouwen kunnen monitoren en optimaliseren. Op deze manier maken we ze zelflerend.

Dierbaar

Emotioneel

Dierbaar

Om van te houden en te behandelen met respect. Onze gebouwen zijn plekken met betekenis omdat ze de gebieds-, gebouw- en gebruikerskwaliteit centraal stellen. Hiermee maken we emotionele impact. Deze gebouwen staan in verbinding met de stad en spelen in op de huidige en toekomstige sociaal-maatschappelijke behoeften.

Gebiedskwaliteit

Voor ons zijn water, groen en diversiteit essentieel voor het straatbeeld. Bovendien moet het een combinatie bieden van wonen, werken, zorg, onderwijs en horeca. Dat zorgt voor een veilige en prettige omgeving en een rijke diversiteit in de stedelijke ruimte.

Gebouwkwaliteit

De dierbaarheid van het gebouw wordt geïnspireerd door zijn historie en zijn verhaal. We ontwikkelen gebouwen met klassieke verhoudingen in een modern jasje, waarbij duurzaamheid en kunst onderdeel zijn van de architectuur.

Gebruikerskwaliteit

We spelen met onze gebouwen in op de huidige sociaal-maatschappelijke behoeften van een locatie en sorteren voor op de toekomst. Door het welzijn van de gebruikers en de kwaliteit van onze gebouwen centraal te stellen zorgen we ervoor dat mensen zich er prettig voelen.

Duurzaam

Ecologisch

Duurzaam

Goed voor onze planeet. Onze gebouwen zijn circulair, energieneutraal en natuurinclusief. Hiermee maken we ecologische impact. Gebouwen met een lage CO2 footprint, minder materiaal-, energie- en waterverbruik en bovendien een hogere biodiversiteit.

Circulariteit

Bij circulariteit staat het hergebruik van materiaal, energie, water en groen centraal. Wij volgen hiervoor het RE:-stappenplan: van direct hergebruik (RE:USE), opwaardering (RE:FURBISH), recycling (RE:CYCLE) tot nieuwe demontabele producten (RE:NEW).

Energieneutraliteit

Wat energie betreft zetten wij in op het reduceren van de vraag en het creëren van schone opwekking. Hierdoor zijn onze gebouwen energieneutraal, met energieleverend als streven. Hierbij voldoen we ruim aan de nieuwbouwnorm BENG.

Biodiversiteit

Met biodiversiteit geven we het vergroenen van de stad en het stimuleren van leven een centrale rol in onze projecten. Dit doen we door lokale beplanting in, op en aan onze gebouwen en ruimte te bieden voor de natuur.

Meer weten over de impact die RE:BORN maakt?

Lees meer op onze Impactpagina