Villa Verde

In overleg met de Gemeente Harderwijk zijn wij in 2017 op zoek gegaan naar nieuwe huisvestingslocaties voor het verlenen van ouderenzorg. Deze zoektocht leidde tot de aankoop van drie verouderde kantoorgebouwen waar vrijwel niemand nog toekomst in zag.

De gebouwen werden door het team liefkozend ‘the fifty shades of grey’ genoemd. Wij hebben aan deze treurige leegstand een einde gemaakt door deze drie gebouwen onderling te verbinden tot één geheel. Het eindresultaat heeft een aangename uitstraling die past bij de wijk.

Het grootste gedeelte van de originele constructie is behouden en de overige materialen zijn geoogst in plaats van gesloopt. Energieopwekking gebeurt middels de PVT-panelen op het dak en een geavanceerd warmte-koudeopslagsysteem.

Het gebouw is oneindig aan te passen aan nieuwe functies en kan gemakkelijk worden omgebouwd tot ruimten om te wonen, werken of te verblijven. Dit is zowel juridisch, in het bestemmingsplan, als technisch, middels droge verbindingen, geborgd.

Allereerst is het ingericht als hedendaags woon-zorgcomplex Villa Verde, voor 54 bewoners van Zorggroep Noordwest-Veluwe (ZNWV) met een lichte of zware zorgindicatie. Het gebouw is uiteindelijk verkocht aan belegger Bouwinvest.